Presentatie Jouke van Dijk over sociaaleconomische ontwikkelingen in het waddengebied

Vorige week heeft Jouke van Dijk het paper "Options for socio-economic developments in the trilateral Wadden area"gepresenteerd op het WRSA (Western Regional Science Association) congres in Tucson (VS).

sheet presentatie Jouke van Dijk

Hij hield hier twee presentaties:
Socio-economic developments in the Wadden area (pdf 2 Mb)
Discussion Bruce Newbold’s WRSA Presidential “Address Population Aging: what role for Regional Science?” (pdf 0,3 Mb).

Meer informatie over het WRSA congres.

Jouke van Dijk is voorzitter van de directie van de Waddenacademie, portefeuillehouder Economie en Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het gepresenteerde paper is nog onder revisie bij het Journal of Coastal Management.