Prof. Salomon Kroonenberg houdt tweede lezing in reeks over het waddengebied

De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte

De Waddenzee in zijn huidige vorm ontstond bij de Allerheiligenvloed in 1170. Toen brak het Marsdiep door, en bij opvolgende stormvloeden in 1196, 1219 en later in de dertiende eeuw werd het Waddengebied steeds groter. De Waddenzee is dus ongeveer zo oud als de Dom van Utrecht, die vanaf 1254 werd gebouwd.
Het is niet zo moeilijk je voor te stellen wat we zouden bedoelen met een duurzame Dom van Utrecht: houden zoals hij is, noodzakelijke restauraties uitvoeren, liefst met originele materialen, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.
Maar wat moeten we ons voorstellen bij een duurzame Waddenzee? Moet de Waddenzee behouden blijven zoals hij is? En hoe moet hij er dan uitzien? Zoals hij er uitziet bij eb? Of zoals hij is bij vloed?

Deze en andere vragen komen aan bod in de lezing van Prof. Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar Toegepaste Geologie aan de Technische Universiteit Delft, op 1 november aanstaande.
De lezing van Prof. Kroonenberg getiteld ?Het waddengebied in tijd en ruimte?, is van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Kanselarij (Fries Museum), Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden.
Er is alle gelegenheid om met prof. Kroonenberg en met elkaar in discussie te gaan. Toegang tot de lezing is gratis.

U bent van harte welkom!