Prof. Wim Wolff schenkt deel van zijn bibliotheek aan Waddenacademie

Prof. Wim Wolff, emeritus hoogleraar mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 'grand old man' van het Nederlandse waddenonderzoek heeft de Waddenacademie een deel van zijn wetenschappelijke bibliotheek geschonken.

Het gaat hier om zijn complete overdrukkencollectie, drie strekkende meter handboeken en symposiumverslagen op het gebied van de estuariene ecologie (waddenecologie) en vier strekkende meter van verschillende ecologische tijdschriften (o.a. Netherlands Journal of Sea Research, Ardea, Limosa, Aquatic Ecology).

De Waddenacademie heeft de schenking in dank aanvaard. De bibliotheek van prof. Wolff zal worden ondergebracht bij Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum.