Projectvoorstellen Waddenfonds met kennis/onderzoekscomponent bij Waddenacademie ingediend voor assessment

Tijdens de algemene voorlichtingsbijeenkomst van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Waddenacademie op 31 maart jl. in Heerenveen is gemeld dat indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent in hun aanvraag expliciet moeten aangeven hoe het projectvoorstel zich verhoudt tot de kennisleemtes zoals die in de integrale kennisagenda van de Waddenacademie zijn ge√Įdentificeerd. DLG zal dit als een formeel ontvankelijkheidscriterium hanteren. Verder is tijdens de voorlichtingsmiddag gemeld dat indieners die bij de indiening van hun projectvoorstel met kennis/onderzoekscomponent bij DLG een assessment van de Waddenacademie willen bijvoegen hun projectvoorstel uiterlijk 19 april om 12 uur elektronisch bij Klaas Deen, bestuurssecretaris van de Waddenacademie, konden indienen. De Waddenacademie garandeert dan dat de assessment uiterlijk 28 april elektronisch naar de betreffende indiener van het projectvoorstel wordt geretourneerd, zodat het kan worden toegevoegd aan het projectvoorstel dat bij DLG wordt ingediend.