Promotie: Salt marshes for flood protection

Op 8 oktober 2014 verdedigt Jantsje van Loon haar proefschrift getiteld: Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences aan de Universiteit Wageningen.

Kwelders van Schiermonnikoog vanuit de lucht. Fofo: Joop van Houdt, beeldbank RWS.

Het proefschrift van Jantsje van Loon richt zich vooral op het Waddengebied. Innovatieve concepten, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming, worden verkend.

Er wordt met name gefocust op de rol van kwelders. Deze vormen en overgangszone tussen zee en land, door een met zouttolerante planten begroeide bodem. Ze vormen zo een natuurlijke waterkering.

Op 8 oktober 2014 verdedigt Jantsje van Loon om 11:00 uur haar proefschrift getiteld: Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences in het auditorium van de Universiteit Wageningen.

De promotie van Jantsje van Loon kan live gevolgd worden via Wurtv.
Meer informatie op de website van de WUR.