'Promoveer Waddenzee tot voortuin van het Noorden'

Maak de Waddenzee tot 'de voortuin' van het Noord-Nederland. Het Noorden zou op die manier zowel de bevolkingskrimp als de gevolgen van klimaatverandering kunnen ondervangen.

De Waddenzee, nu al een bekend uithangbord voor de noordelijke regio, zou een 'dynamische overgangszone' moeten worden met onder meer 'brede dijken', kwelderakkers en algenteelt. Dat is een van de adviezen die voort zijn gekomen uit de meerdaagse werkateliers over de toekomst van Noord-Nederland. Volgens Jelte Zoetendal van Grontmij kunnen zulke ideeën ook een andere kijk opleveren op de vaak nog technische gerichte deltabescherming.

De uitkomsten van de werkateliers zijn ook te vinden via de website van WaterForum