Publieksversie Jaarverslag Waddenfonds 2014 beschikbaar

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2014 gepubliceerd.

Cover jaarverslag Waddenfonds

In het jaarverslag van het Waddenfonds wordt op de bladzijden 23 en 24 ingegaan op de taken van de Waddenacademie en haar relatie met de taken van het Waddenfonds.

De publieksversie van het jaarverslag Waddenfonds over 2014 is te downloaden van de waddenfonds website.