Quality Status Report Wadden Sea 2017 verschenen

Het Quality Status Report (QSR) beschrijft en evalueert de ecologische toestand van de Waddenzee. De belangrijkste analysegebieden zijn: Geomorfologie en klimaat; Habitats en gemeenschappen; Soorten; Menselijke activiteiten; Vervuiling van de Waddenzee.

Het Wad bij Holwerd

Aan het QSR  hebben meer dan 100 experts uit Denemarken, Duitsland en Nederland bijgedragen. Het QSR wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS).

Vanuit de Waddenacademie hebben dr. Meindert Schroor en dr.ir. Katja Philippart meegewerkt aan respectievelijk de hoofdstukken Cultural History en Climate Ecosystems.

Het rapport 2017 is het eerste QSR dat wordt gepubliceerd in een online portal. Dit voorjaar verschijnt een afgedrukt syntheseverslag,  met daarin een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

Ga naar het online portal http://qsr.waddensea-worldheritage.org/

Lees het volledige bericht op de website van het CWSS Quality Status Report 2017 gives multi-faceted analysis of the Wadden Sea