Raad voor de Wadden vraagt extra studie IJsselmeer

LEEUWARDEN - Er is onderzoek nodig naar eventuele alternatieven voor zoetwatervoorziening in ons land. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in een advies aan staatssecretaris Tineke Huizinga van verkeer en waterstaat.

 

Aanleiding is het plan voor een grootschalige herinrichting van het IJsselmeer. De raad vindt de aandacht voor de noodzaak van een zoetwatervoorziening terecht.

Volgens de plannen van de commissie Veerman voor een klimaatbestendige inrichting van ons land, moeten de IJsselmeerdijken anderhalve meter omhoog om genoeg water te kunnen bergen. De Waddenraad wil dat beter onderbouwd wordt hoe groot de voorraad zoet water werkelijk moet zijn. Ook vraagt het adviesorgaan naar mogelijke alternatieven. Een deel van het zoete water zou ook elders in de regio opgeslagen kunnen worden.

Lees meer over het advies van de Raad voor de Wadden