Rapport: Ruiende Bergeenden in de Waddenzee 2010-2012

Evaluatie van drie jaar tellingen en aanbevelingen voor toekomstige monitoring.

Cover report

In het verleden ruiden bijna alle West-Europese Bergeenden in het Duitse deel van de Waddenzee, waar ze systematisch zijn geteld en sinds de late jaren tachtig waarbij aantallen voorkamen tot 200.000 vogels. In de afgelopen jaren is, om nog onbekende redenen, ongeveer een kwart van de ruiende Bergeenden in de Waddenzee verschoven van het Duitse naar het Nederlandse deel van de Waddenzee. Met het oog op een systematische monitoring van de Bergeend (een Natura 2000 soort) wordt aanbevolen om aanvullend op de Duitse tellingen ook in Nederland en Denemarken een trilateraal geharmoniseerde telling uit te voeren in de Waddenzee. Indien mogelijk kan deze telling worden gecombineerd met de zomer tellingen van (ruiende) Eiders.

Download het rapport Moulting Shelduck in the Wadden Sea 2010-2012 via de website van het CWSS.