Rapport ‘Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’ verschenen

Vorige week verscheen in opdracht van de Waddenvereniging een omvangrijk literatuuronderzoek door wetenschapsjournalist Rolf Schüttenhelm.

Sedimentatie op het wad bij Schiermonnikoog

In het rapport ‘Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem (pdf 6 Mb)’ geeft Schuttelhelm een overzicht van wetenschappelijke inzichten over zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling – met een concrete analyse van het verdrinkingsrisico. Op basis van een uitvoerige verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur concludeert Schüttenhelm dat de zeespiegelstijging veel sneller gaat dan tot nu toe gedacht, dat de sedimenttoevoer heel beperkt is en dat de winning van zout en gas leidt tot extra bodemdaling en zo het verdrinkingsgevaar van de Waddenzee vergroot.

Het rapport van Schüttenhelm is inmiddels besproken in het vakblad De Ingenieur. In deze bespreking wordt onder meer gesteld dat er op dit moment geen tekort is aan sedimenttoevoer. Extra bodemdaling door de winning van gas en zout vraagt weliswaar om extra sedimenttoevoer, maar het effect ervan op de totale Waddenzee is nihil. Stopzetting van de winning van zout en gas heeft daarop nauwelijks invloed en is voor het tegengaan van het verdrinken van de Waddenzee een schijnoplossing, aldus de bespreking in De Ingenieur. 

De Waddenacademie heeft inmiddels samen met het Programma Naar een Rijke Waddenzee (PRW) het initiatief genomen om een paper te laten opstellen waarin zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in het waddengebied met elkaar in verband worden gebracht. Drie gerenommeerde wetenschappers (prof.dr. Bert Vermeersen NIOZ/TUD over zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker TNO/UU over bodemdaling en prof.dr. Zheng Bing Wang TUD/Deltares over sedimentatie) zijn hier op dit moment mee bezig. Het is de bedoeling dat de paper voor 1 oktober aanstaande wordt uitgebracht.