Rapport Verkenning Slibhuishouding Waddenzee

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee de taak om er voor zorg te dragen dat de ecologische kwaliteit van het Nederlandse deel gewaarborgd is. Minimaal moet het gebied voldoen aan de normen en doelstellingen die gesteld zijn in EU richtlijnen zoals Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water.

Slibhuishouding Waddenzee

Wanneer deze doelstellingen niet gehaald worden, zijn maatregelen nodig. Ook als de doelstellingen op dit moment wel worden gehaald moet de overheid er zeker van zijn dat een verandering van menselijke activiteiten er niet toe leidt dat de doelstellingen in gevaar komen. Dit vergt kennis van de factoren die invloed hebben op deze doelstellingen en de relatie tussen deze factoren en menselijke ingrepen. Eén van die stuurfactoren is de slibhuishouding.

In opdracht van Rijkswaterstaat voerden de instituten IMARES en DELTARES een verkenning uit naar de slibhuishouding Waddenzee.

Download de publicatie Verkenning Slibhuishouding Waddenzee : een samenvatting van twee jaar modelleren en kennis verwerven via de website van Deltares