Rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Cover rapport geothermie

Het rapport informeert overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in de drie Waddenprovincies over de vraag of, en zo ja in welke mate, bodemwarmte een bijdrage kan leveren aan de energietransitie in de Waddenprovincies van fossiel naar duurzaam.

Het rapport biedt een compleet overzicht van alle aspecten van warmtevraag en geothermie potentieel, specifiek gericht op de mogelijkheden ervan in het gehele Waddengebied.

Lees  het volledige rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied (pdf 7,6 Mb).

Bekijk hier alle publicaties van de Waddenacademie.