Rapport 'Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen'

Voorzitter Alexander de Roo van de Waddenvereniging presenteerde gisteren het eerste exemplaar van het rapport ‘Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen’ aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma. De staatssecretaris bracht een bezoek aan het waddengebied om met verschillende ‘stakeholders’ te spreken over verduurzaming van het waddengebied.

Cover van rapport

De staatsecretaris heeft zowel natuur als economie in portefeuille. Dijksma streeft in haar beleid naar slimme combinaties tussen natuur en economische belangen. De belangrijkste conclusie uit het  rapport van de Waddenvereniging is dat economie en natuur in het waddengebied hand in hand kunnen gaan wanneer de werelderfgoedstatus van de Waddenzee beter ingezet wordt.

In 2009 werd de Waddenzee in Duitsland en Nederland door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Naar verwachting sluit Denemarken volgend jaar aan. De Waddenzee is in Nederland het enige natuurgebied dat dit toonaangevende keurmerk mag dragen. Vier jaar na de internationale erkenning is er echter nog maar weinig mee gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat vooral recreatieve ondernemers wel veel kansen zien, maar het moeilijk vinden om deze kansen te verzilveren.

Jouke van Dijk, bestuursvoorzitter van de Waddenacademie, schreef het voorwoord voor dit rapport. De Waddenacademie hoopt in de komende tijd samen met de Waddenvereniging en andere partijen de discussie over het verzilveren van de UNESCO werelderfgoed status ter versterking van het duurzaam toerisme op de Wadden te stimuleren en te verdiepen. Ook wil de Waddenacademie zich inzetten voor het benutten van de aantrekkingskracht die de  Wadden hebben op kennisintensieve innovatieve bedrijvigheid, wat zo goed past bij dit gebied met de status van UNESCO werelderfgoed.

Download het rapport  'Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen'.