RCW stemt in met programma 'Naar een rijke Waddenzee'

Het Regionaal College Waddenzee heeft op 14 januari 2010 ingestemd met de eindversie van het programmaplan 'Naar een rijke Waddenzee'. Het programmaplan zal nu naar de minister van LNV worden gezonden die de opdracht heeft gegeven voor het opstellen van het programmaplan. Een speciale bijeenkomst op 4 maart 2010 markeert de start van de uitvoering van het programma.

 

Het programma bestaat uit een streefbeeld van een rijke zee in 2030 en een agenda voor korte en lange termijn die partijen gezamenlijk hebben opgesteld om dit streefbeeld te bereiken. Naast het stroomlijnen van bestaande initiatieven, komt het programma 'Naar een rijke Waddenzee' ook met nieuwe oplossingen in de vorm van tien ontwikkelingstrajecten. Oplossingen die goed zijn voor de natuur, maar die ook kansen bieden aan mensen die in het Waddengebied werken. Meer informatie over het programma vindt u op de speciale website.

Om de start van de uitvoeringsorganisatie te markeren, vindt op donderdag 4 maart 2010 een bijeenkomst plaats voor alle betrokkenen ter gelegenheid van de start van de uitvoeringsorganisatie van het programma. Deze bijeenkomst staat in het teken van inspiratie, verrassende samenwerkingsverbanden en leren door doen. Genodigden ontvangen per mail een uitnodiging met een mogelijkheid om zich voor deze bijzondere bijeenkomst in te schrijven. Het zal ook mogelijk zijn om via de website in te schrijven.

Meer informatie in de nieuwsbrief Naar een Rijke Waddenzee 2.