Recht op echte wetenschap

Onderzoek kan tot wetenschap leiden, maar niet elk onderzoek verdient dat predicaat. Interview met hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma.

Wetenschap kan de bouwstenen leveren om politieke besluiten op een verstandige manier te onderbouwen. Helaas kiezen beleidsmakers vaak voor kortademig onderzoek en de daarbij horende rapportencultuur. Dat heeft weer tot gevolg dat mensen wetenschap zijn gaan wantrouwen.

Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma kan het niet vaak genoeg zeggen. ,Wittenskip is sa’n moai instrumint om oan wierheidsfinding te dwaan.’’ Het is juist een manier van werken waarbij het voorkomen van echte uitglijders maximaal is ontwikkeld. Daar kan iedereen van profiteren. Daarom stoort het hem dat veel van wat als wetenschappelijk onderzoek wordt gepresenteerd die naam amper  verdient.

Lees het volledige artikel uit de Leeuwarder Courant.