Reflectie op landschapsveranderingen

Europese perspectieven in landschapsonderzoek

Terschellinger duinlandschap. Foto: Jacob van der Vaart/Fryske Akademy

Gedeputeerde Johannes Kramer opent de Europese landschapsconferentie: ‘Reflection on Landscape Change: the European perspective’, die van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus wordt gehouden in Fryslân. Het Leeuwarder WTC en de Hotels Boschrijk en Schylge op Terschelling bieden plaats aan dit congres waar bijna 150 wetenschappers uit 25 verschillende landen komen. De organisatie van het congres is in handen van de Fryske Akademy in samenwerking met de Waddenacademie.

Strijd tussen bos en landbouw
De congresdeelnemers buigen zich over onderwerpen die te maken hebben met de gevolgen voor het landschap van diverse verschijnselen van verstedelijking, natuurontwikkeling, energieproductie en toerisme. Verder zijn er diverse inleidingen over landschappen van kustgebieden, methoden van landschapsonderzoek en ook over hoe de plaatselijke bevolking ingeschakeld kan worden bij dergelijk onderzoek en bij het maken van plannen over het landschap. Dit alles wordt bekeken in Europees perspectief. Zo zijn er onder meer lezingen van de Zweedse prof. Urban Emanuelsson over de aanhoudende strijd tussen bos en landbouwgrond, en geeft prof. Gilles de Langen een inleiding over de studie en bescherming van landschappen in Fryslân aan de hand van de voormalige kwelders achter de dijken. De  deelnemers zorgen samen voor 120 verschillende inleidingen over de thema’s. De voertaal van het congres is Engels. 

De eerste helft van de congresweek is het gezelschap in Leeuwarden, de tweede helft brengen de deelnemers door op Terschelling. Op de dag dat het gezelschap van Leeuwarden naar Terschelling overgaat, zullen ze op vier verschillende excursies kennis maken met de rijkdom aan cultuurlandschappen van Noord-Nederland. 

Netwerk
‘Reflection on Landscape Change; the European perspective’ is de 25ste conferentie van de PECSRL, de Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, een netwerk van Europese onderzoekers die zich beroepsmatig bezig houden met de geschiedenis, het heden en de toekomst van het landschap in Europa. Eens per twee jaar wordt dit congres gehouden in een van de Europese landen. De vorige keer kwam men bijeen in Riga, Letland. De PECSRL heeft de Fryske Akademy, in de persoon van haar medewerker dr. Jacob van der Vaart, gevraagd om het deze keer in Nederland te organiseren. Met dank aan een belangrijke financiële bijdrage van de Provincie Fryslân is het mogelijk om de conferentie hier te houden.

Programma
Het volledige programma van de conferentie is te vinden op www.pecsrl2012.com. Daar zijn ook samenvattingen van de presentaties te lezen. Voor maandag 20 en dinsdag 21 augustus – in het WTC te Leeuwarden – is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden. Wie daar interesse voor heeft, kan contact opnemen met Congres Bureau Friesland voor de mogelijkheden en kosten: tel. (058) 234 71 11 of e-post registration@pecsrl2012.com.