Resultaten project 'Ecoregionale Economische Ontwikkeling' (EEO)

Het project 'Ecoregionale Economische Ontwikkeling' (EEO) is door CREM, Slootweg en van Schooten en verschillende deskundigen uitgevoerd voor de ministeries van EL&I en BZ/OS. De Waddenacademie werd voor dit project geraadpleegd met betrekking tot de case-study over het Waddengebied.

EEO is een benadering binnen de ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op de integratie van economische ontwikkeling en behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. EEO richt zich op de duurzame kansen die een gebied biedt en geeft handen en voeten aan de groeiende aandacht voor de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

De aandacht voor de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten groeit snel. In 2009/2010 werd de internationale studie 'The Economics of Ecosystems and Biodiversity' (TEEB) uitgevoerd waarin de waarde van ecosysteemdiensten voor de maatschappij is berekend. Momenteel werken Nederland en andere Europese landen aan hun eigen, nationale TEEB-studies. 'Ecoregionale Economische Ontwikkeling' laat zien hoe de met TEEB opgedane kennis kan bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling.

In de publicatie 'Ecoregional Economic Development; an integrated spatial planning approach' zijn vijf succesverhalen van ecoregionale ontwikkeling op een rij gezet. Deze casestudies laten goed zien hoe de waarde van ecosystemen en gebiedsontwikkeling samenhangen. Rekening houdend met de diensten die een gebied voor de langere termijn kan leveren en de belangen die ermee gemoeid zijn. De voorbeelden komen uit Zuid-Afrika, Kenia, Indonesië, The Greater Mekong Subregion en het Waddengebied in Nederland. De cases gaan in op lessen en dilemma's rond EEO en - vooral - op wat deze benadering sociaal, economisch en ecologisch oplevert. Zo biedt een ecoregionale benadering de mogelijkheid om verschillende beleidsdoelen effectief te combineren: én economische ontwikkeling (en armoedebestrijding), én de levering van sociale diensten, én de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen.

Download de engelstalige publicatie 'Ecoregional Economic Development; an integrated spatial planning approach'.