Ruimtelijke opgaven in de waddenregio

Op 23 maart organiseerde de Waddenacademie een discussieavond in de Ark in Dongeradeel over de ruimtelijke opgaven in de waddenregio.

Vlnr: Albert van der Ploeg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Dongeradeel, Nynke Rixt Jukema, architect en Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie
Publiek in de ARK

Helaas was Jos Bazelmans, bestuurslid van de Waddenacademie, vanwege ziekte verhinderd. In zijn plaats vertelde Klaas Deen, bestuurssecretaris van de Waddenacademie, kort iets over de ontstaansgeschiedenis en de missie van de Waddenacademie. Daarna gaf Nynke Rixt Jukema, architect in Leeuwarden en lid van de sociaaleconomische denktank van de Waddenacademie, haar visie op de ruimtelijke ontwikkelingen van de waddenregio.

Naar aanleiding van de gehouden inleidingen was er na de pauze discussie met de zaal. Hiervan werd door de 40 aanwezigen ruimschoots gebruik gemaakt. Als moderator van de avond trad op Albert van der Ploeg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Dongeradeel.

Bekijk de presentatie van Nynke Rixt Jukema (pdf 7,2 Mb)
Bekijk de presentatie van Klaas Deen (pdf 2,5 Mb)