RVT-lid Hermineke van Bockxmeer wordt Concerndirecteur Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2019 wordt Herminke van Bockxmeer, thans nog werkzaam als directeur Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam, Concerndirecteur Stadsontwikkeling bij dezelfde gemeente. Zij zal zich vanuit deze functie de komende jaren bezig houden met grote opgaven zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de invoering van de Omgevingswet.

Hermineke van Bockxmeer. Foto: Gemeente Rotterdam

Hermineke van Bockxmeer is vanaf 1 maart 2017 lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.