Samen in zee: kust- en zeeonderzoekers van NIOO en NIOZ bundelen krachten.

De twee belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek bundelen hun krachten. Dat is het voorgenomen besluit van de koepelorganisaties KNAW en NWO op basis van het recente advies van de commissie Breimer.

De krachtenbundeling versterkt het kust- en zeeonderzoek en daarmee de strategische positie van Nederland op dit terrein.    
Het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) in Yerseke, een van de drie onderdelen van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), gaat onder koepelorganisatie NWO samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ-NWO) op Texel. Met deze krachtenbundeling bouwen de instellingen voort op de al langer bestaande intensieve samenwerking.

Met de overgang van het CEME van het NIOO naar het NIOZ ontstaat een instituut dat alle aspecten van het zeeonderzoek bestrijkt. Hiermee wordt bovendien de nationale kennisinfrastructuur versterkt, onder meer door een efficiëntere benutting van de zeeonderzoeksfaciliteiten. Het nieuwe onderzoeksinstituut krijgt daarmee een sterkere positie voor het doen van internationaal hoogwaardig fundamenteel kust- en zeeonderzoek. Het NIOO zet als KNAW-instituut haar internationaal georiënteerde ecologische onderzoek op het gebied van zoetwater en land voort.

Met hun besluit nemen KNAW en NWO het advies van de Adviescommissie Herschikking CEME integraal over. De commissie bestond uit Douwe Breimer (oud Rector Magnificus van de Universiteit Leiden), Steph Menken (hoogleraar Evolutiebiologie aan de Universiteit van Amsterdam) en Sjoerd Wendelaar Bonga (emeritus hoogleraar Dierfysiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen).

Over KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, geweten en de stem van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor negentien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten. De KNAW geldt daarmee als de autoriteit voor en van de Nederlandse wetenschap.

Over NWO
NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Meer informatie:
NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie, tel. 070 344 0713, voorlichting@nwo.nl
KNAW, afdeling Communicatie, tel. 020 551 0733, communicatie@bureau.knaw.nl