Samenwerking NIOZ en Duitse AWI voor oceaanonderzoek

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en het Duitse Alfred Wegener Instituut, Helmholtz-Centrum voor Pool- en Zeeonderzoek (AWI) gaan nauwer samenwerken. Dit is op 29 oktober officieel bekrachtigd door het ondertekenen van een formeel samenwerkingsdocument door de voorzitter van het bestuur van het NIOZ Pier Vellinga, NIOZ-directeur Henk Brinkhuis en Karin Lochte, algemeen directeur van het AWI.

de ondertekening van het samenwerkingsdocument door de voorzitter van het bestuur van het NIOZ Pier Vellinga, NIOZ-directeur Henk Brinkhuis en Karin Lochte, algemeen directeur van het AWI. Foto: NIOZ

Het NIOZ is het nationale oceanografisch instituut van Nederland. Het AWI is het Duitse Helmholtz-Centrum dat naast zeegaand onderzoek de beheerder is van de Duitse faciliteiten voor poolonderzoek, zoals het Neumayer station op Antarctica en de ijsbreker en tevens onderzoeksschip de ‘Polarstern’. Door intensievere samenwerking hopen de instituten het oceanografisch onderzoek, en dan met name rond de Noord- en Zuidpool, een belangrijke impuls te geven.

Oceaanonderzoek cruciaal voor klimaatonderzoek
De oceanen staan aan de ene kant onder druk vanwege klimaatverandering, overbevissing en vervuiling, aan de andere kant staat de mensheid aan de vooravond van een steeds intensiever gebruik van de oceanen voor voedsel, grondstoffen en energie. De AWI-NIOZ samenwerking stelt zich ten doel te komen tot een gezamenlijke bijdrage voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar de veranderende oceanen en duurzaam gebruik en beheer ervan.

NIOZ
Het NIOZ verricht al meer dan een eeuw fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek om kennis te verzamelen over estuaria, zeeën en oceanen. Deze kennis dient een beter begrip van het systeem aarde en draagt bij tot een duurzaam gebruik ervan. Het instituut ondersteunt het onderzoek en onderwijs in de mariene wetenschappen in Nederland en in Europa. Het NIOZ telt ca. 370 medewerkers, verspreid over de hoofdvestiging op het eiland Texel en een nevenvestiging in Yerseke. Sinds haar ontstaan (in 1876, als ‘Zoölogisch Station’) heeft het een zeer sterke reputatie opgebouwd in diverse domeinen van de oceanografie, zowel landelijk als internationaal. Voor dit onderzoek zet het vier schepen in, waaronder het oceaanschip ‘RV Pelagia’.

AWI
Het AWI (Alfred Wegener Instituut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung) is één van 18 onderzoekcentra van de Helmholtz-Gemeenschap, de grootste wetenschapsorganisatie in Duitsland en voert al meer dan 25 jaar fundamenteel onderzoek uit aan de wisselwerking tussen klimaatveranderingen en ecosystemen op land en in de zee. Intussen telt het AWI bijna 1000 medewerkers, verdeeld over meer dan 30 wetenschappelijke gebieden. Het zwaartepunt ligt op onderzoek op de Noord- en Zuidpool, maar het AWI verricht ook veel onderzoek in de Noordzee en in het waddengebied. Voor deze laatste gebieden maakt het AWI gebruik van haar biologische stations op Helgoland en Sylt. Het poolonderzoek vergt speciale infrastructuur zoals de ijsbreker ‘Polarstern’, vliegtuigen en onderzoeksstations op de Noordpool en op Antarctica. Het AWI coördineert het Duitse poolonderzoek en stelt infrastructuur ter beschikking voor de internationale wetenschappelijke gemeenschap.