Schutsluizen bepalen helft voedselaanbod Waddenzee

Het Waddengebied is in trek bij vogels, vissen en zeezoogdieren vanwege het rijke bodemleven, zoals schelpdieren, waarmee zij zich voeden. Dit rijke bodemleven wordt vaak toegeschreven aan de groei en bloei van algen in de Waddenzee zelf. Nu blijkt dat aangevoerde voedingsstoffen uit rivieren voor een groot deel het dieet bepalen van kokkels, mossels en oesters die leven in de nabijheid van schutsluizen.

Filterende mosselen. Foto: Eric Gibcus-Saxifraga

Filterende mosselen. Foto: Eric Gibcus-Saxifraga

Deze bevinding, die van betekenis kan zijn voor toekomstig water- en natuurbeheer, publiceren onderzoekers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de Universiteit Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Lees hier het volledige bericht op de website van het NIOZ.

Het artikel is open access beschikbaar:
Alexa Sarina Jung, Henk W. van der Veer, Marcel T.J. van der Meer, Catharina J.M. Philippart, "Seasonal variation in the diet of estuarine bivalves".
DOI: 10.1371/0217003