Seminar Beauty & Brains op Oerol een succes

Oerol, Station Fryslan 2018 en de Waddenacademie organiseerden onder de titel 'Beauty & Brains' van 17 t/m 19 juni jl. tijdens Oerol een seminar waarin de relatie tussen kunst, wetenschap en het waddengebied centraal stond.

Van het seminar is een filmpje gemaakt dat op youtube kan worden bekeken. Namens de Waddenacademie hield Theunis Piersma een inleiding over het belang dat de Waddenacademie hecht aan een vruchtbare interactie tussen kunst en wetenschap. Lees ook het verslag van het seminar en bekijk de presentatie met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.