Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Bosch, secretaris Raad van Advies Waddenzeehavens.

De haven van Harlingen. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

De Waddenzeehavens zorgen voor veel economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in het waddengebied. Ze zijn op afstand de grootste banenmotor, vooral de industriehavens Delfzijl, Eemshaven, Harlingen en Den Helder. Door de Koninklijke Marine is het havenaandeel in werkgelegenheid voor Den Helder het allerhoogst. Met visserij dragen ook Lauwersoog en Den Oever hun steentje bij met zo´n duizend banen. In het waddengebied zijn in totaal ongeveer honderdduizend banen, waarvan ruim dertigduizend mede zijn te danken aan de havens.

Ruim tien jaar geleden was er veel strijd tussen natuur- en havenorganisaties. De havens richtten zich vooral op groei van het aantal scheepsbezoeken met zo groot mogelijke schepen en zoveel mogelijk overslag van lading. Ze maakten geregeld plannen voor diepere vaargeulen en havenuitbreiding in zee. Ook werd veel gemopperd op procederende natuur- en milieu organisaties, die op hun beurt klaagden over de havens vanwege het gebrek aan natuurbewustzijn. Deze verhouding ging de ontwikkeling steeds meer blokkeren. Maar als de benadering met grotere schepen en zwaardere ladingen op termijn doodloopt, wat werkt dan wel?

Lees het volledige artikel Specialisatie van Waddenzeehavens op basis van natuurlijke kracht op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.