Stand van waddenvogels neemt snel af

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea 1991-2013. In het Nederlandse deel van de Waddenzee is de daling groter dan in de andere delen.

Dat het aantal broedende vogels in het gebied afneemt is al langer bekend. Joint Monitoring Group of Breeding Birds in the Wadden Sea (JMBB) telt de vogels sinds 1991 en publiceert jaarlijks over de trends. Dit jaar is echter voor het eerst ook gekeken naar de bewegingen sinds 2002. Daaruit blijkt dat de afname in de afgelopen tien jaar sterker was dan in de tien jaar daarvoor. Kennelijk is de situatie voor de afnemende soorten recent niet verbeterd.

Kees Koffijberg, coördinator broedvogels Waddenzee van Sovon Vogelonderzoek Nederland, is een van de auteurs van de publicatie. ,,Bij ongeveer zestig procent van de vogelsoorten is sprake van een afname", vertelt hij. ,,Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de strandplevier, de kluut en scholekster. De situatie in het Nederlandse gebied is voor veel soorten negatiever dan de situatie elders. Vooral in de Waddenzee van Sleeswijk-Holstein en in Denemarken doen veel soorten het beter, zonder dat we precies weten waarom."

Voor de afname in het algemeen zijn wel verklaringen te noemen.,,Bij veel soorten is het aantal jongen onvoldoende om de stand op peil te houden. Het aantal zomerstormen neemt door de klimaatverandering toe. Daardoor worden buitendijkse legsels vaker overspoeld. Dit is vooral funest voor de vogels als dat laat in het seizoen gebeurt, zoals dit jaar, omdat de vogels dan niet een tweede keer eieren leggen. Daarnaast wordt het aantal predatoren, bijvoorbeeld vossen, groter."

Lees het volledige rapport Trends of Breeding Birds in the Wadden Sea (pdf 16.3 Mb)