Sterke bijdrage Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling

De bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling is groot, constateert de KNAW in het rapport 'Beyond RIO+20'.

Cover rapport

Nederland is sterk op een flink aantal gebieden, zoals water, landbouw en voeding, milieu- en aardwetenschappen. Maar de kracht van Nederland ligt vooral in het leggen van verbanden: Nederlandse onderzoekers zijn goed in internationale samenwerking, en in het samenwerken tussen disciplines.

Op verzoek van de minister van Buitenlandse Zaken inventariseerde de Akademie in aanloop op de summit in Rio begin juni 2012 in wat de wetenschap heeft bijgedragen aan duurzame ontwikkelingen, en wat ze de komende twintig jaar kan betekenen.

De kracht van Nederlandse onderzoekers ligt verder in het organiseren van de wetenschap, en in het slaan van bruggen tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Verder moet Nederland, vindt de Akademie, zijn nu al grote bijdrage aan de zogenaamde integrated assessments, disciplineoverstijgende rapportages zoals die van het IPCC die bedoeld zijn voor beleidsmaker, versterken. Nederlandse wetenschappers staan klaar om op deze gebieden hun internationale bijdrage te leveren.

Het rapport Beyond the horizon of RIO+20 - science for sustainable development is op 30 mei 2012 door KNAW-president Robbert Dijkgraaf aangeboden aan ZKH de Prins van Oranje tijdens de conferentie RIO aan de Maas. 

Klaas Deen, bestuurssecretaris van de Waddenacademie, was als lid van het schrijfteam betrokken bij de totstandkoming van dit KNAW advies.

Meer informatie over dit rapport en de conferentie vindt u op de website van de KNAW.