Stuurgroep Naar een Rijke Waddenzee reageert op review Waddenacademie

Op 1 december 2009 bracht de Waddenacademie advies (pdf 60 kB) uit over het Programma Naar een Rijke Waddenzee. De Waddenacademie had hiertoe een door het bestuurslid prof.dr. Peter Herman voorgezeten reviewcommissie ingesteld. Op 16 december reageerde de Stuurgroep op het commentaar van de reviewcommissie. In haar reactie (pdf 200 kB) sprak de Stuurgroep haar waardering uit voor 'het onafhankelijk kritische en deskundige commentaar dat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de bouwstenen en het programmaplan'. Afgesproken is dat de Waddenacademie in het vervolgproces van het Programma betrokken zal blijven.