Substantiële bijdragen aan de vergroting van de cultuuhistorische kennis over het Waddengebied door Meindert Schroor

Op vrijdag 20 november en zondag 22 november 2015 verschijnt een tweetal publicaties van de hand van dr. Meindert Schroor, directielid Cultuurhistorie van de Waddenacademie.

De twee boeken van de hand van Meindert Schroor.

De twee publicaties hebben twee steden als onderwerp die tot de belangrijkste van de Friese kleistreken en daarmee van het Waddenkustgebied kunnen worden gerekend: Harlingen en Leeuwarden. De twee publicaties zijn respectievelijk het resultaat van intensief archiefonderzoek (Harlingen) en van jarenlange wetenschappelijk-publicitaire activiteit (Leeuwarden).

Harlingen, geschiedenis van de Friese havenstad door Meindert Schroor is rijk geïllustreerd met oude en nieuwe prenten, foto’s, kaarten en plattegronden, heeft een omvang van 352 pagina’s en is voorzien van een zeer uitgebreid notenapparaat, een literatuurlijst en een register. Het boek wordt uitgegeven door Afûk uitgeverij te Leeuwarden. Lees meer over het boek en bestelinformatie.

Historische Atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot culturele hoofdstad door Meindert Schroor is het twintigste deel en zestiende stad in de door de Nijmeegse uitgeverij VANTILT uitgegeven, in 2003 door uitgeverij SUN opgezette, serie historische atlassen. Lees meer over het boek en bestelinformatie.