Symposium / boekpresentatie – Werk van eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

Op 29 mei 2015 verschijnt het boek 'Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk' door Jos Bazelmans en Jan Kolen.

 

Omslag van het boek Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

Tjalling Waterbolk geldt als een van de belangrijkste archeologen die ons land heeft voortgebracht. In het boek Werk van eeuwen geven Jos Bazelmans en Jan Kolen toegang tot het zeer veelzijdige werk van Waterbolk. Van grote invloed was hij op de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke dateringsmethoden en de studie van de verspreiding van de landbouw. Speciale aandacht is er voor zijn jeugd op het Drentse platteland: hoe Tjalling zijn tijd doorbracht met het oogsten van de rogge, het spotten van vogels, het stropen van konijnen en het snijden van houten fluitjes.

Werk van eeuwen gesprekken met Tjalling Waterbolk, is een tot boek uitgesponnen interview. Het geeft een gedetailleerd verslag van de jeugd en het werkzame leven van de belangrijkste archeoloog uit de tweede helft van de 20ste eeuw. In het boek komen zijn jeugd in het Drentse Havelte, zijn opleiding aan de Universiteit Groningen, zijn opvolging van Van Giffen en zijn hoogleraarschap (1954-1987) aan de orde. Een fotokatern met uniek beeldmateriaal weerspiegelt Tjallings Werk van eeuwen.

Tijdens het symposium op 29 mei – georganiseerd door de Waddenacademie – spreken vooraanstaande wetenschappers en spraakmakende vertegenwoordigers van non-gouvermentele organisaties. Zij schetsen een beeld van de grote wetenschappelijke en maatschappelijke opgaven die het werk van Waterbolk domineerden op het gebied van archeologie, landschapsgeschiedenis en natuur- en landschapsbehoud in Noord-Nederland en de toekomst van deze vakgebieden. Aan het woord komen o.a. Mara de Pater, Theo Spek, Eric van der Bilt, Martijn Eickhoff en Daan Raemaekers.

De belangstelling voor dit symposium is groot; de inschrijving is inmiddels gesloten.

Symposium / boekpresentatie – Werk van eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk
29 mei 2015
Drents Museum, Assen

De auteurs Jos Bazelmans en Jan Kolen waren beiden leerlingen van Waterbolk. Jos Bazelmans is lid van de directie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bijzonder hoogleraar Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit. Tot juni 2014 was hij verbonden aan de Waddenacademie als bestuurslid verantwoordelijk voor het thema Cultuurhistorie. Hij studeerde culturele antropologie en promoveerde op een studie over de uitwisseling van geschenken in de Oudengelse Beowulf. Samen met Jan Kolen was hij oprichter van Archaeological Dialogues. In de jaren negentig deed hij archeologisch onderzoek in het terpengebied van het Friese Westergo.

In het artikel Muziek uit de Hupholt (pdf 0,3 Mb) in Dagblad van het Noorden van 26 mei wordt ook aandacht besteed aan het verschijnen van het boek Werk van Eeuwen en het Symposium.