Symposium Monitoring bodemdaling Ameland 1986-2017

Symposium op 14 en 15 september 2017 over de gevolgen van bodemdaling op Oost-Ameland

Bovenaanzicht gaswinlocatie in de duinen van  Ameland bron: Jaap de Vlas

Op 14 september 2017 vindt op Ameland een symposium plaats over de effecten van bodemdaling onder de oostpunt van Ameland. Het symposium wordt gezamenlijk georganiseerd door de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland en de Waddenacademie.

Door gaswinning is onder de oostpunt van Ameland in de loop van dertig jaar een bodemdalingsschotel ontstaan van ongeveer 12 km diameter doorsnee en -in het centrum- een diepte van 25-38 cm. Dat betekent dat de noordzeekust, duinen, kwelders en het aangrenzende wad in het centrale deel van de schotel dertig jaar lang gedaald zijn. 

Wat zijn de effecten daarvan op de morfologie en de levende natuur van Oost-Ameland? Is het eiland afgekalfd, zijn er minder wadvogels gekomen en wat zijn de gevolgen voor duinvalleien, kwelders en broedvogels? Wat zijn de prognoses voor de toekomst?

De gevolgen zijn vanaf 1987 onderzocht in een uitgebreid monitoringsprogramma. Daardoor zijn de effecten op praktisch alle aspecten van morfologie en natuur bekend. Ze zullen aan de orde komen in een samenvattende lezing en in poster-presentaties van de betrokken onderzoekers.

Bekijk hier het programma pdf (666 kb)

Aanmelding

Het symposium is vrij toegankelijk. Het vindt plaats op donderdag 14 september op Ameland, in ‘De Piraat’, een restaurant vlak bij de aanlegsteiger van de veerpont. Aanvang 10:30 uur, na aankomst van de veerpont (vertrek vanaf Holwerd om 9:30 uur). Opgave is noodzakelijk! De inschrijving gaat open op 14 augustus en sluit op 4 september, waarbij geldt vol = vol.

Voor symposiumdeelnemers bestaat de mogelijkheid om op vrijdag 15 september op de fiets mee te gaan met een excursie naar het bodemdalings­gebied, onder leiding van deskundigen die betrokken zijn geweest bij het monitoringsprogramma. Deelnemers dienen zelf voor vervoer naar en verblijf op Ameland te zorgen; voor een lunch en een fiets wordt gezorgd.
Deze excursie start in Buren, en duurt van 10:00 tot 16:00 uur. Ook voor de excursie is opgave noodzakelijk!

U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier.