Terugblik eerste dag Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Korte impressie van de eerste dag van het 18e symposium van de Waddenacademie, in samenwerking met Programma naar een Rijke Waddenzee

Kerkgebouw de Hoekstien in Nes (gemeente Dongeradeel)

Op 23 mei 2017 kwamen 150 waddenliefhebbers bijeen op een historische plaats in het Waddengebied, om te luisteren en te discussiëren over de vraag: “Hoe rijk is de Waddenzee?”. 

Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, benadrukte dat dit betekende dat vanuit verschillende invalshoeken belicht zou worden hoe het er voor staat in de Waddenzee. Zo vertelde  Albert de Hoop, burgemeester van Ameland, over het belang van en de problemen met de vaargeul naar hun stukje Nederland, en kon Nathanaël Geleynse, morfoloog bij ARCADIS, hem niet direct geruststellen op grond van de huidige stand van kennis over de sedimenthuishouding in de Waddenzee.

Addy Risseeuw, secretaris van PO Mosselcultuur, daarentegen was blij met de uitwerking van het mosselconvenant, terwijl Barbara Holierhoek, voorzitter van de vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood, de problemen vanuit de garnalensector benoemde. Ingrid Tulp, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, toonde trends die lieten zien dat er sinds de jaren 80 vooral minder en kleinere vissen in de Waddenzee voorkomen. Haar collega Henrice Jansen kon echter voor veel schelpdiersoorten een rooskleuriger beeld laten zien.

Manon Tentij, programmamanager bij Vogelbescherming Nederland, vertelde dat tellingen langs de Waddenflyway veel inzicht geven over de vogelstand en achteruitgang van broedvogels in het Waddengebied. Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie aan de RUG, ontdekt steeds meer over de oorzaken van veranderingen en de relatie tussen de gebieden op deze flyway. 

Bart Kuipers, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, illustreerde een stijgende economische betekenis van de Waddenzeehavens, waarna Arjen Bosch, secretaris van de Raad van Advies van de Waddenzeehavens, vertelde dat deze zich steeds meer toeleggen op verduurzaming.  

Tot slot benadrukte Kor Wijngaarden, voorzitter van de Wadvaarders, dat zij zich rijk voelen in en met de natuur. En filosofeerde Michiel Firet, programmamanager Wadden bij Staatsbosbeheer, over geleidelijke of abrupte transities in het Waddengebied.

Katja Philippart sloot als voorzitter de dag af met allerlei voorbeelden en nuances over rijkdommen in het waddengebied, waarvoor in ieder geval weer de nodige verbindingen zijn gelegd! 

Op de website van de Waddenacademie is een fotoreportage, alle presentaties (video en pdf) en een uitgebreider verslag van bovengenoemd symposium te vinden.

De Leeuwarder Courant publiceerde vandaag het artikel: Klimaatverandering plaagt wadvogels (pdf) naar aanleiding van de lezing van Theunis Piersma.