Terugblik Wadden Sea Day 2015: Zeezoogdieren in de Waddenzee

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de internationale overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee is aangenomen. De Wadden Sea Day 2015 op 27 augustus had daarom de ontwikkeling van de zeezoogdieren-populaties in het Werelderfgoed Waddenzee als thema.

Zonnende zeehond op de Hond/Paap. Foto: Waddenacademie.

Sinds het begin van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking in 1978 hebben zeehonden een cruciale rol gespeeld bij de inspanningen tot instandhouding en bescherming van de Waddenzee. Op 16 oktober 1990 werd de Trilaterale zeehonden overeenkomst tussen Denemarken, Duitsland en Nederland aangenomen als de eerste regionale overeenkomst in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (Verdrag van Bonn).

Inmiddels hebben twee zeehondensoorten en een kleine walvissoort een aanzienlijke populatie in de Waddenzee kunnen opbouwen. De gewone zeehond (Phoca vitulina), de grijze zeehond (Halichoerus grypus) en de bruinvis (Phocoena phocoena) zijn niet alleen ecologisch gezien belangrijke soorten voor de Waddenzee, maar genereren ook veel publieke aandacht. Het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee is groter dan ooit – dit is tevens een groot succesverhaal van de trilaterale inspanningen op het vlak van natuurbescherming. Ook het indrukwekkende herstel van de populatie na twee ingrijpende virusepidemieën is in deze context te noemen.

Het eendaagse symposium gaf een overzicht geven van de stand van zaken rondom bescherming en beheer van de zeezoogdieren in de Waddenzee. Ook de laatste wetenschappelijke bevindingen met betrekking tot ziektes en andere actuele onderwerpen rondom zeezoogdieren kwamen aan bod.

Bekijk het engelstalige bericht met een korte terugblik op het symposium op de website van het CWSS.