Themanummer Waddenzee van tijdschrift Ocean and Coastal Management online

Naar aanleiding van het in december 2010 door de Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards a trilateral research agenda’ is een speciaal themanummer uitgegeven van het wetenschappelijke tijdschrift Ocean and Coastal Management.

Cover OCMA

Het nummer behandelt onderzoek in het waddengebied op het gebied van geowetenschap, klimaat en water, ecologie en erfgoed en maatschappij en toerisme. In het nummer wordt nadrukkelijk gekeken naar de verbindingen tussen de verschillende disciplines en de koppeling van wetenschap en beleid. De artikelen in het themanummer Waddenzee zijn te downloaden via de website van de Waddenacademie.

Tijdens het aankomende 13e International Scientific Wadden Sea Symposium, dat van 21 t/m 23 november zal plaats vinden in Leeuwarden, zal het  themanummer worden gepresenteerd. Alle deelnemers ontvangen een gedrukt exemplaar. U kunt zich nog inschrijven voor het symposium.