Tijd om stappen te zetten met zout water

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie schreef een opinieartikel in het Friesch Dagblad naar aanleiding van de internationale conferentie Littoral die van 22-25 oktober wordt gehouden op Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Proefvelden Zilte Teelt op Texel: Foto: Zilt proefbedrijf

Als één van de sprekers op de Conferentie Littoral pleit Vellinga voor meer investeringen in zilte landbouw op de Waddenkust.

Lees hier het artikel Tijd om stappen te zetten met zout water (pdf 0,1 Mb)