Toerisme in Friesland negeert eigen inwoners als potentiële klant

Op dinsdag 6 juni promoveert Jelmer Jeuring aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek: 'Perspectives on proximity tourism in Fryslân'

Droogvallen op het wad bij Harlingen. Foto: Waddenacademie

De provincie Fryslân wordt vooral gepositioneerd als toeristische trekpleister voor mensen die ergens anders vandaan komen. Dat is een gemiste kans, concludeert Jelmer Jeuring. Wanneer recreatieondernemers Friezen als onaantrekkelijke doelgroep zien omdat zij menen dat inwoners zich niet bewust zijn van toeristische attracties dichtbij huis, kan dat tot een patstelling leiden waarbij lokale attracties onbekend blijven voor veel inwoners. Volgens Jeuring is brede erkenning nodig van het feit dat Fryslân net zo goed een toeristische bestemming voor haar eigen inwoners is of kan zijn.

Fryslân promoten

De inwoners van Fryslân voelen zich verantwoordelijk om Fryslân te promoten als toeristische bestemming, concludeert Jeuring, maar zij zien dat als een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt met overheid en ondernemers. Friezen kunnen via mond-tot-mondreclame bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van hun provincie, maar daarvoor zullen wij wel in staat moeten worden gesteld om binnen de eigen provincie betekenisvolle toeristische ervaringen op te doen. Het idee van proximity tourism wordt in Friesland nu echter slechts in beperkte mate ondersteund.

Wadden meest attractieve plek

De helft van de Friezen vindt De Wadden de meest attractieve plek in Fryslân voor toeristen, zowel voor zichzelf als voor andere Nederlanders en buitenlanders.

Het proefschrift 'Perspectives on proximity tourism in Fryslân' is opgenomen in het overzicht wadden gerelateerde proefschriften.

Campus Fryslân

De promotie van Jeuring (RUG RW/Stenden) is de derde bij Campus Fryslân (als opvolger van University Campus Fryslân, UCF) na Anna Casadella (RUG/Wetsus) en Joeri Valenca (UTwente/Wetsus). In 2011 zijn twintig promovendi gestart met een onderzoeksproject, die allemaal werken bij een Friese kennisinstelling, onder begeleiding van een Nederlandse universiteit. Een tweede ronde met projecten is in 2013 in gang gezet, waarin een jaar later nog eens vijftien “Friese” promovendi aan de slag gingen. De komende periode zullen de PhD’s van de eerste lichting promoveren.