Toerisme Top en de Wadden

Op donderdag 10 oktober vond de eerste Nederlandse Toerisme Top plaats in Deventer met als thema Spreiding van Toerisme.

De veerboot vertrekt van Holwerd naar Ameland. Foto: TS

Vastgesteld werd dat het op veel plaatsen te druk is omdat toeristen nu eenmaal graag naar dezelfde plek gaan. In Nederland zijn Amsterdam en Giethoorn voorbeelden van plaatsen waar bewoners gebukt gaan onder de drukte. Maar op veel plekken is er nog ruimte voor groei, zo werd ook geconstateerd. Het toerisme zou veel meer moeten gespreid moeten worden over de rest van Nederland.

Naar aanleiding van de Toerisme Top verscheen in de Leeuwarder Courant het opinieartikel 'Geef in Noorden toerisme meer ruimte' waaraan onder meer Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, meeschreef.

Ook het Dagblad van het Noorden besteedde aandacht aan de Toerisme Top in een interview met Arie Stoffelen, universitair docent geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees hier het artikel:
Eerste Nationale Toerisme Top: Van de Wallen naar de Wadden.