Twee artikelen in De Amelander over wadden café dynamisch kustbeheer

In het tijdschrift de Amelander verschenen twee artikelen van Joke Mosterman over het wadden café met Pier Vellinga en Meindert Schroor dat op 14 september jl. werd gehouden in het Natuurcentrum Ameland.

 

Pier Vellinga tijdens één van de Wadden cafés in 2015.

Meindert Schroor verzorgde de inleiding van het Wadden café en nam zijn gehoor via landschappen en oude kaarten in een hoog tempo mee langs het waddengebiedvan het verleden. Interessant was om te zien dat het waddengebied rond de 17e eeuw bruiste van activiteit en dichtbevolkt was. Ameland had niet minder inwoners dan nu.
Na afloop van het Wadden café interviewde Joke Mosterman Pier Vellinga over zijn bijdrage aan het Wadden café.

Lees beide artikelen uit de Amelander (pdf 3 Mb).

Wadden cafés
Vanaf 2015 gaat de Waddenacademie een aantal keer per jaar tijdens een zogeheten Wadden café  de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen.

Directielid Cultuurhistorie dr. Meindert Schroor opent de avond voor de pauze met een inleiding over de (cultuur)historie van het gebied waar we die avond te gast zijn. Na de pauze gaat  één van de directieleden van de Waddenacademie in op een specifieke casus die speelt in het betreffende gebied. Tijdens de avonden is er ruimte voor vragen en gelegenheid tot discussie. De avonden worden in goede banen geleid door Bert Looper, directeur van Tresoar.

Het laatste Wadden café van 2015 wordt maandag 16 november gehouden en gaat over duurzaam beheer van de Waddenzee. Katja Philippart zal spreken naast Meindert Schroor.