Twee open access papers over de Eems beschikbaar

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee artikelen over het Eems-Dollardgebied zijn inmiddels in open access verschenen.

Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

De Waddenacademie maakte op haar 11e symposium in december 2014 bekend dat ze wetenschappelijk wadden onderzoek verder wil stimuleren door het instellen van een stimuleringsfonds. Het fonds richtte zich  specifiek op het stimuleren van publiceren in wetenschappelijke tijdschriften die deel uitmaken van het ISI (Institute for Scientific Information) Web of Knowledge. De Waddenacademie stelde hiervoor een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar. Onderzoekers konden hiermee onderzoeksresultaten die tot dusverre niet verder naar buiten zijn gekomen dan via grijze literatuur omwerken tot een peer-reviewed artikel.

Inmiddels zijn twee artikelen verschenen:
The impact of channel deepening and dredging on estuarine sediment concentration (pdf 5,1 Mb)
Verschenen in: Continental ShelfResearch 95(2015)1–14.
Auteurs: D.S. van Maren, T.van Kessel, K.Cronin, L.Sittoni

Fine sediment transport into the hyper-turbid lower Ems River: the role of channel deepening and sediment-induced drag reduction(pdf 6,1 Mb)
Verschenen in: Ocean Dynamics April 2015, Volume 65, Issue 4, pp 589-605, link
Auteurs: Dirk S. van Maren & Johan C. Winterwerp & Julia Vroom