Twee promoties over begrazing kwelders

Op vrijdag 24 januari verdedigen twee promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. Freek Mandema en Stefanie Nolte voerden hun promotie onderzoek uit aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door het Waddenfonds (biodiversiteit en nattuurbeheer van vastelandskwelders) en logistiek ondersteund door het Fryske Gea. Beide promoties vinden plaats in Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Om 14:30 verdedigt Stefanie Nolte haar proefschrift: "Grazing as a nature-management tool. The effect of different livestock species and stocking densities on salt-marsh vegetation and accretion".
Nolte voerde een experiment uit op de vastelandskwelder Noord-Friesland Buitendijks om de effecten van verschillende soorten vee en beweidingdichtheden op de vegetatie te bestuderen. Zij concudeerde: Een koe is geen paard en de ene kwelder is de andere niet.Een zorgvuldige keuze voor beweiding door koe of paard kan op kwelders de biodiversiteit bevorderen. Meer informatie op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.  

Om 16:15 verdedigt Freek Mandema zijn proefschrift getiteld: "Grazing as a nature management tool. An experimental study of the effects of different livestock species and stocking densities on salt-marsh birds".
De kernvraag die Mandema stelt in zijn proefschrift is ‘Hoe kunnen we beweiding gebruiken in het natuurbeheer van vogels in termen van de keus voor het soort vee en de keus van veedichtheden? Daarbij maakte hij gebruik van een uniek grootschalig beweidingsexperiment met vijf verschillende beweidingsregimes. Hij concudeert onder ander dat veel verschil in beweidingsregimes gunstig is voor vogels op de kwelder. Meer informatie op de website van de Rijksuniversiteit Groningen