Twee vacatures voor WaLTERproject

Het NIOZ en IMARES werken nauw samen in het WaLTER project en zoeken 2 onderzoekers voor het opzetten van een monitoringnetwerk voor het Waddengebied.

logo waLTER project

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) is het oceanografische instituut van Nederland en een van de belangrijkste oceanografische centra ter wereld. Vanuit twee unieke locaties, één direct aan de Waddenzee op het eiland Texel en de andere gelegen aan de Oosterschelde in Zeeland werken we samen met ruim 330 collega's; wetenschappelijk onderzoekers, laboranten, technici, bemanningsleden voor de schepen en ondersteunend personeel. Het NIOZ beschikt over een grote variëteit aan onderzoeksfaciliteiten en heeft modern uitgeruste schepen waarmee het NIOZ wetenschappelijke kennis van zeeën en oceanen verzamelt en verspreidt. Kijk voor meer informatie over ons instituut op www.nioz.nl.

Het Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES) is een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich richt op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Het instituut is medio 2006 opgericht. Producten en diensten worden projectmatig uitgevoerd (ruim 400 onderzoeksprojecten) en zijn divers van aard: veldonderzoek, experimenten op realistische schaal, verkennende studies op labschaal, datamanagement en modellering. Het instituut beschikt over moderne onderzoeksfaciliteiten en is ISO 9001 gecertificeerd. IMARES is een organisatie-onderdeel van Wageningen UR. Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen UR op www.werkenbij.wur.nl.

Het WaLTER project is een door het Waddenfonds gefinancierd project dat beoogt een geïntegreerd meetnet op te zetten voor de belangrijke thema's die in de Waddenzee spelen. Voorbeelden zijn zeespiegelstijging, visserij, recreatie en nieuwe industriële vestigingen. Dit meetnet moet niet alleen bruikbaar zijn voor actuele beslissingen, het moet ook zuivere interpretatie van gegevens stimuleren. Het NIOZ en IMARES werken nauw samen in dit project en zoeken 2 onderzoekers voor het opzetten van een monitoringnetwerk voor het Waddengebied als onderdeel van het WaLTER project. Het onderzoek zal plaatsvinden in teamverband met een aantal andere postdocs die aangesteld zijn voor het WaLTER project. Beide postdocs zullen in een tweejarig onderzoek nauw samenwerken aan de volgende aspecten.

Het takenpakket is in grote lijnen als volgt.

Postdoc 1:
De definitie en opzet van een meetnet voor menselijk medegebruik in het Waddengebied;
De vergelijking tussen meetverplichtingen volgend uit wet- en regelgeving met wetenschappelijke behoeften aan precisie en betrouwbaarheid;
Het vergelijken van de databehoefte met de databeschikbaarheid op basis van criteria voor een optimaal meetnetontwerp.

Postdoc 2:
Met behulp van bestaande ecosysteemmodellen de gevoeligheid van het systeem voor externe veranderingen vaststellen en zodoende een selectie en prioriteitsvolgorde aanbrengen voor te meten toestandsvariabelen;
Het bepalen van het minimaal aantal benodigde meetgebieden en de grootte daarvan om uitspraken te kunnen doen over de gehele Waddenzee;
Het ontwikkelen van algoritmen voor adaptieve vormen van monitoren, waarbij de resolutie van de meetinspanning in ruimte en tijd kan variëren in afhankelijkheid van de waargenomen variatie.

We zoeken gedreven onderzoekers die gepromoveerd zijn in de Wiskunde en Natuurwetenschappen, met affiniteit voor statistische ecologie. Gepromoveerden in de algemene statistiek , de kwantitatieve ecologie, aardwetenschappen of een vergelijkbaar vakgebied worden uitgenodigd om te reageren. Goed in teamverband kunnen werken, goed kunnen plannen, communicatief sterk zijn, een stevige basis hebben in (geo)statistische analyses en helder kunnen rapporteren zijn de eigenschappen die nodig zijn voor dit onderzoek. De nadruk op statistiek en analyse is groter voor postdoc 2 dan voor postdoc 1.

Postdoc 1 zal worden aangesteld bij Wageningen Universiteit met als werklocatie IMARES Texel en als begeleider dr. ir. M.J. Baptist.

Postdoc 2 zal worden aangesteld bij Koninklijke NIOZ op Texel met als begeleider prof. dr. J. van der Meer.

Beide postdocs zullen ook begeleid worden door een commissie van experts op (geo)statistiek, dr. ir. E.E. van Loon (UvA), dr. D.J. Brus (Alterra) en dr. ir. G.M. Aarts (IMARES). Voor meer informatie, e-mail of bel naar Jaap van der Meer (0222-369357) van het NIOZ of Martin Baptist (0317-487068) van IMARES.

Herken je jezelf in de beschreven rol en voel je een sterke betrokkenheid bij het Waddengebied? Ga de uitdaging aan en solliciteer. Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en nummer 0016-2 (Postdoc 1) of nummer 2012-003 (Postdoc 2), CV, relevante publicaties en namen, telefoonnummers en email adressen van 2 referenten die bekend zijn met je werk naar het NIOZ, t.a.v. afdeling HRM, Sigrid Moerbeek, Postbus 59, 1790 AB Den Burg Texel of bij voorkeur per e-mail naar: jobs@nioz.nl.

Sluitingsdatum: 10 februari 2012, of tot de geschikte kandidaten zijn gevonden.

Meer informatie over het WaLTER project.