Tweede Nieuwsbrief Waddenfonds verschenen

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een nieuwe Waddenfonds-website.

Logo Waddenfonds

Subsidieplafonds 2013 vastgesteld
Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft in de vergadering van 20 december 2012 besloten voor het jaar 2013 de volgende subsidieplafonds in te stellen:
Natuur en water € 23.000.000; Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie € 14.893.000; Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens € 19.000.000; Landbouw en visserij € 10.000.000; Budget lokale innovaties € 1.000.000.
Voor wat betreft het Waddenfonds Pionierprogramma 2012-2013 is een aanpassing aangebracht in Hoofdstuk 5 (Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens) voor de Actielijn 1.1: Proeftuinen voor grootschalige toepassing van duurzame energietechnologieën. Deze actielijn is tot nader order gesloten voor indiening van projecten. Met de aanpassing beoogt het DB een grotere diversiteit in de ingediende projecten te bewerkstelligen.

Vrijval projectgeld
Waddenfondsprojecten zijn gebonden aan een uiterste datum waarbinnen ze moeten zijn uitgevoerd. Deze datum is opgenomen in de beschikking. Ondanks de goede projectplannen komen sommige projecten helaas niet tot uitvoering binnen de gestelde termijn. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om, in overleg met het Waddenfonds, de uiterste termijn uit te stellen. Mocht het uiteindelijk toch niet slagen het project van de grond te krijgen dan wordt de verleende subsidie op nul vastgesteld. Gevolg hiervan is dat de subsidie opnieuw beschikbaar komt voor andere projecten. Naar verwachting komt hierdoor de komende tijd ruim 5 miljoen Euro beschikbaar. Dit bedrag wordt weer ingezet voor andere projecten van het Waddenfonds.

Nieuwe website waddenfonds.nl in de maak
Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe website van het Waddenfonds. De nieuwe website is geschikt om met computer, tablet en telefoon te bekijken. Uiteraard wordt u straks via de nieuwe website op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van het Waddenfonds.