Tweede Waddenlezing gehouden: de ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte

Op maandag 1 november hield professor Salomon Kroonenberg in Leeuwarden de tweede lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie samen met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.

Lezing Salomon Kroonenberg in Leeuwarden op 1 november 2010 (foto: Tim van Oijen)
Lezing Salomon Kroonenberg in Leeuwarden op 1 november 2010 (foto: Tim van Oijen)
Lezing Salomon Kroonenberg in Leeuwarden op 1 november 2010 (foto: Tim van Oijen)

Voor ruim zeventig bezoekers gaf de emeritus hoogleraar Geowetenschap aan de Technische Universiteit Delft zijn visie op vraagstukken als: wat moeten we ons voorstellen bij een duurzame Waddenzee? Moet de Waddenzee behouden blijven zoals hij is? En hoe moet hij er dan uitzien? Zoals hij er uitziet bij eb? Of zoals hij is bij vloed?
Naar aanleiding van de lezing publiceerde het Friesch Dagblad het artikel: 'Wat is duurzaam voor de Waddenzee?'. Dit artikel is te lezen op de website van het Friesch Dagblad.

De volgende Waddenlezing is op maandag 6 december 2010.

In de kalender vindt u alle geplande Waddenlezingen