Uit de fuik van bestuurlijke spaghetti

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.

Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS Joop van Houdt

Het beheer en bestuur van de wadden is enorm versnipperd. Zo werd Arjan Berkhuysen voor een simpel aanvraagje voor een visonderzoek op Terschelling van het kastje naar de muur gestuurd.

'Beheer wadden is een rommeltje’, kopte NRC Handelsblad onlangs. In het Friesch Dagblad hield de ANWB een pleidooi voor meer regie in de wadden. Nieuw is het allemaal niet. Al sinds de oprichting van de Waddenvereniging is het onduidelijke waddenbestuur onderwerp van discussie. En hoewel er sinds die tijd al diverse bestuurlijke omvormingen zijn geweest, zeer recentelijk nog hevelde het rijk de bevoegdheid voor het waddengebied over naar de provincies, is het ei van Columbus tot nu toe nog niet gevonden.

Lees het volledige artikel Uit de fuik van bestuurlijke spaghetti op de site van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.