University Campus staat in een Friese traditie

De University Campus Fryslân, een moderne netwerkuniversiteit, lijkt voor sommige mensen er wat aan de haren bijgesleept. Maar die staat in een Friese kennistraditie die teruggaat tot de zestiende eeuw

Opening IGRS. Bron: Het Hoge Noorden.

In de collecties van Tresoar bevindt zich één van de belangrijkste boeken uit de wereldgeschiedenis. Het is de eerste druk van het beroemde boek van Nicolaus Copernicus uit 1543, waarin Copernicus de stelling onderbouwt dat de aarde rond de zon draait. Een revolutionaire theorie, die het gehele wereldbeeld op zijn kop zette. Het boek in Tresoar is nog eens extra bijzonder omdat de geleerdste Fries aller tijden, Gemma Frisius, in de kantlijn de theorie van Copernicus becommentarieert. Een fascinerend boek waarin twee 16e-eeuwse topgeleerden de wereld een nieuwe toekomst wijzen. Dit unieke boek maakt deel uit van de bibliotheek van de universiteit van Franeker. Fryslân speelde in de 17e eeuw een vooraanstaande rol in de Europese kennisinfrastructuur. Voor veel mensen lijkt de huidige University Campus Fryslân, de moderne Friese netwerkuniversiteit, er met de haren bijgesleept, maar wanneer we het visier wat wijder openen, dan zien we opeens een inspirerende Friese kennistraditie van de 16e eeuw naar onze eigen 21e eeuw.

Lees het volledige artikel University Campus staat in een Friese traditie op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.