Utrecht Universiteit benoemt Katja Philippart tot bijzonder hoogleraar 'Productiviteit van mariene kustecosystemen'

Dr. Ir. Katja Philippart is per 1 februari 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems' aan de Universiteit Utrecht. Deze leerstoel is ingesteld door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Philippart gaat onderzoek doen naar de oorzaken van de wereldwijde verschillen in productiviteit van mariene kustgebieden en de gevoeligheid van deze productiviteit voor ontwikkelingen zoals klimaatverandering.

Katja Philippart. Foto: Vincent Basler

Philippart’s onderzoek richt zich op hoe en waarom mariene kustecosystemen verschillen in productiviteit, en hoe gevoelig de lokale assemblages en hun productiviteit zijn voor wereldwijde ontwikkelingen zoals klimaatverandering, visserij, habitatvernietiging en verontreiniging.

De basis van het voedselweb

In de keten van eten-en-gegeten worden, vormen primaire producenten de basis van het voedselweb. Binnen estuaria en andere ondiepe kustwateren zijn er verschillende primaire producenten die bijdragen tot de totale primaire productiviteit, waaronder zwevende algen, bodemalgen, macroalgen en zeegrassen. Hun productiviteit wordt gereguleerd door abiotische factoren zoals licht, troebelheid, temperatuur, voedingsstoffen, en biotische factoren zoals biochemische processen, competitie en consumptie.

Kennis van de relaties tussen de regulerende factoren en primaire producenten is van groot belang voor het begrijpen van de natuurlijke dynamiek van kustecosystemen, voor het aangeven van de ruimte voor menselijk medegebruik (visserij en aquacultuur) en voor het bepalen van de gevoeligheid van het voedselweb in deze ecosystemen voor variaties in de leefomgeving, waaronder klimaatverandering.

Biografie

Katja Philippart (1960) werkt sinds 1994 bij het NIOZ, onder meer aan de interacties tussen schelpdieren en hun voedsel en aan de effecten van klimaatverandering op mariene kustecosystemen. Daarvoor was zij verbonden aan de Wageningen Universiteit, alwaar zij promoveerde op een proefschrift over eutrofiëring als mogelijke oorzaak van de achteruitgang van klein zeegras in de Waddenzee. Vervolgens heeft zij een aantal jaren onderzoek verricht naar effecten van eutrofiering op mariene kustecosystemen bij het toenmalige Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN). Naast haar rol als project- en programmaleider bij het NIOZ is Philippart sinds 2013 bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie en sinds 2014 verbonden als UHD bij de Universiteit van Utrecht.