Vacature afdelingshoofd Coastal Systems NIOZ

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee is wegens pensionering van het huidige afdelingshoofd op zoek naar een fulltime afdelingshoofd van de wetenschappelijke afdeling Coastal Systems (COS).

Luchtfoto van het NIOZ op Texel. Foto: Beeldbank RWS

De afdeling COS bestudeert integrale kustecosystemen, inclusief hun populaties van vissen, vogels en andere zeedieren. Naast de Noordzee en Waddenzee ook op mondiale schaal. Daarbij concentreert de afdeling zich op belangrijke fysische, chemische en biologische processen die de productiviteit en het ecologisch functioneren van kustgebieden bepalen. Het kustecosysteem wordt als één geheel bestudeerd door de belangrijkste ecosysteemcompartimenten (water, sediment, microalgen, macrozoöbenthos, parasieten, vissen en vogels) in onderlinge samenhang te beschouwen.
 
De vacature is open tot 12 augustus
 
Bekijk hier de complete vacaturetekst

www.workingatnioz.com/our-jobs/afdelingshoofd-van-de-wetenschappelijke-afdeling-coastal-systems-research-cos.html