Vacature Bestuurslid Ecologie Waddenacademie

De Waddenacademie is op zoek naar een bestuurslid Ecologie (M/V), voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 15 oktober.

logo waddenacademie

De Waddenacademie is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en is in 2008 opgericht.

Doelstellingen van de Waddenacademie zijn:
- het identificeren van domeinoverstijgende kennisleemtes ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied en het articuleren van voor het Waddengebied relevante onderzoeksvragen;
- het bevorderen van een samenhangende onderzoeksprogrammering op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
- het bevorderen van informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De Waddenacademie wordt gefinancierd vanuit het Waddenfonds en de provincie Fryslân. De Waddenacademie is er met name op gericht om de doelstelling “het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied” van het Waddenfonds te realiseren. Het bestuur bestaat uit vijf wetenschappers, die parttime aan de Waddenacademie zijn verbonden.
Het bestuur wordt ondersteund door een klein bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Wetenschappelijke en een Bestuurlijke Adviesraad. De Waddenacademie is op zoek naar een:

Bestuurslid Ecologie (M/V) voor 0,2 fte

Voor het succesvol uitoefenen van de functie wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij beschikt over:
- een excellente, aantoonbare wetenschappelijke achtergrond in de ecologie, met name ten aanzien van het waddengebied;
- een uitgebreid wetenschappelijk, maatschappelijk en beleid gerelateerd netwerk dat relevant is voor het bereiken van de doelstellingen van de Waddenacademie;
- gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en daarmee als een verbindende schakel tussen de verschillende partijen in het gebied kunnen fungeren.

Aanstelling en salaris: Honorering van deze functie zal plaatsvinden op het niveau van hoogleraar, conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De benoeming vindt in eerste instantie plaats tot het einde van de gegarandeerde financieringsperiode van de Waddenacademie, zijnde 1 juli 2014, met de mogelijkheid van herbenoeming.

Inlichtingen: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie, tel. 050 - 3633765 of drs. Klaas Deen, bestuurssecretaris van de Waddenacademie, tel. 058-2339031 of 06-14401374.

Sollicitaties: Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse voor de functie voor 15 oktober 2012 kenbaar te maken middels een gemotiveerde sollicitatie te zenden aan de Waddenacademie, t.a.v. Klaas Deen, bestuurssecretaris, Ruiterskwartier 121a, 8911 BS LEEUWARDEN. U kunt ook per e-mail solliciteren via adres: klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl o.v.v. ‘vacature bestuur Waddenacademie’.