Vacature: Portefeuillehouder Klimaat en Water Waddenacademie

De Waddenacademie is op zoek naar een portefeuillehouder Klimaat en Water voor 0,2 fte. Solliciteren kan tot 15 augustus 2019.

Hoog water op de kade bij Terschelling tijdens Springvloed. Foto Jan Huneman

De Waddenacademie is in 2008 opgericht en fungeert als aanjager ten aanzien van de vierde doelstelling van het Waddenfonds ‘het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het waddengebied’. De Waddenacademie is een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds.

De inhoudelijke sturing van de Waddenacademie geschiedt door vijf portefeuillehouders, die elk een dienstverband van 0,2 fte bij de Stichting Waddenacademie hebben en gezamenlijk het bestuur en de directie van de Waddenacademie vormen. Ten behoeve van activiteiten voor speciale projecten kan een aanstelling op tijdelijke basis worden uitgebreid tot een maximum van 0,4 fte.  

De portefeuillehouders worden ondersteund door een klein bureau, dat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Wetenschappelijke Adviesraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die onder voorzitterschap staat van drs. Ed Nijpels.

De Waddenacademie heeft een vacature voor de portefeuille Klimaat en Water. De benoeming gaat in per 1 januari 2020. Meer informatie over de functie-eisen en solliciteren kan via Academic Transfer tot 15 augustus.