Vacature Postdoc voor het Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research project

Postdoc voor het Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research project. Radboud Universiteit Nijmegen

Functiebeschrijving
In het kader van het Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research project (WaLTER) wordt in werkpakket 1 (trekker: Afdeling Milieukunde RU Nijmegen) onderzoek gedaan naar kennisvragen voor bestuur en beheer van de Waddenzee.
U begint met een bureaustudie en interviews met sleutelfiguren uit relevante kennisdomeinen in de Waddenregio. Hierna wordt een lijst met relevante vertegenwoordigers van actoren/stakeholders opgesteld. Met deze groep wordt een eerste interviewronde in najaar 2011 gehouden. In deze ronde moeten behalve mogelijke kennisvragen ook doelen en visies van betreffende organisaties worden gearticuleerd.

In samenwerking met de afdeling Methoden van de Faculteit der Managementwetenschappen (RU Nijmegen) worden vragen, issues en doelen geclusterd. Dit, als voorbereiding voor de tweede ronde met gezamenlijke stakeholdersessies in het Visalab (voorjaar 2012). Op basis van de individuele interviews wordt vanuit een gezamenlijke kaart de doelenboom, met de onderlinge relaties tussen kwesties en samenhang van doelen, gestart. Met de methodologie van de systeemdynamica wordt deze kaart vertaald naar concrete kennisvragen en kan er een prioritering en een kwantificering worden gemaakt. Door gebruik van Multicriteria Analyse kunnen zowel onzekerheden over effecten, als impliciete belangen duidelijker worden gemaakt.
Naast deze methodieken heeft u de vrijheid andere relevante methodieken aan te wenden voor de articulatie, ordening en kwantificering van kennisvragen.

WaLTER is in december 2010 door het Waddenfonds gehonoreerd. Hier werken onderzoeksinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd monitoringsplan voor de Waddenzee. Het project wordt als essentieel beschouwd voor de duurzame ontwikkeling van deze regio. Het staat onder leiding van het NIOZ en is een samenwerking tussen NIOZ, CWSS, IMARES, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en SOVON.

Functie-eisen
U bent een afgestudeerd bioloog/milieukundige en bent gepromoveerd op een milieunatuurwetenschappelijk of milieumaatschappijwetenschappelijk onderwerp. U heeft aantoonbare affiniteit voor maatschappijwetenschappelijke methodologie en conceptuele modellen uit ecologie respectievelijk economie.
U beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in het Nederlands en het Engels. Affiniteit met onderzoek, beleid en beheer van de Waddenzee is een pré. Van u wordt eveneens verwacht in deze periode een tweetal wetenschappelijke artikelen over het project te publiceren.
Met postdocs uit andere werkpakketten zal regelmatig overleg nodig zijn, met name over conceptuele modellen in de ecologie (werkpakket 2) en in de economie (werkpakket 3). Vanuit deze werkpakketten is ook input nodig voor het opstellen van de vragenlijsten die in de eerste ronde aan de actoren zal worden voorgelegd.
Een en ander betekent dat u bereid dient te zijn om voor interviews en/of overleg regelmatig te reizen naar de Waddenregio.

De standplaats is Nijmegen.

Reageren kan tot 22 april 2011.

Meer informatie over de vacature: www.academictransfer.com/9144